Na hOileáin / The Islands

Mapa Oileáin na hÉireann

Contae Oileán Daonra **
Dún na nGall Toraigh 119
Árainn Mhóir 469
Inis Bó Finne 2
Inis Fraoigh ..
An tOileán Rua ..
Gabhla 5
Sligeach Cónaí 3
Dairnis 1
Maigh Eo Cliara 159
Inis Bigil 18
Inis Coitil ..
Inis Laidhre 4
Claínis 4
Inis Goirt ..
Inis na Coilleadh 6
An tOileán Mór ..
Inis Toirc 51
Claigeann 5
Inis Toirc Beag 2
Gaillimh Inis Bó Finne 175
Inis Mór 762
Inis Meáin 183
Inis Oírr 281
Inis Treabhair ..
Luimneach Oileán Fainge 2
Corcaigh Cléire 147
Inis Arcáin 111
An tOileán Mór 167
Inis Uí Drisceoil 28
An tOileán Fada 20
Oileán Faoide 18
Oileán Baoi 4
Daonra Iomlán 2746

** (de réir Dhaonáireamh 2016)

Irish Islands Map

County Island Population **
Donegal Tory 119
Arranmore 469
Inishbofin 2
Inishfree ..
Island Roy ..
Gola 5
Sligo Coney 3
Dernish 1
Mayo Clare Island 159
Inishbiggle 18
Inishcottle ..
Inishlyre 4
Clynish 4
Inishgort ..
Inishnakillew 6
Islandmore ..
Inishturk 51
Claggan 5
InishTurk Beg 2
Galway Inishbofin 175
Inishmore 762
Inishmaan 183
Inisheer 281
Inishtravin ..
Limerick Foynes 2
Cork Cape Clear 147
Sherkin Island 111
Bere Island 167
Heir Island 28
Long Island 20
Whiddy Island 18
Dursey Island 4
Total Population 2746

**(according to the 2016 Census)